Saldais krējums


Saldais krējums satur 35% tauku satura, fasēts 300 g pudelītēs. 

Saldajam krējumam ir "Zaļās karotītes" marķējums. Tas nozīmē, ka produkts atbilst normatīvo aktu prasībām pārtikas aprites jomā. Produkts nesatur ģenētiski modificētus organismus, nav izmantotas neatbilstošas pārtikas krāsvielas un vismaz 75% no produkta izejvielām iegūtas vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai reģiona.

Mūsu tirdzniecības vietās iespējams iegādāties arī izlejamā veidā jūsu trauciņā dažādos tilpumos.

 .