Biezpiens

Ražojam trīs veida biezpienus. Visbiežāk sastopamie pilnpiena ( 9% tauku saturs ) un vājpiena (0,5% tauku saturs) biezpieni tiek fasēti 300 g un 500 g trauciņos, taču mūsu tirdzniecību vietās iespējams iegādāties arī paniņu biezpienu sveramā veidā. 

Paniņu biezpiens rodas sviesta ražošanas procesa laikā no iegūtajām paniņām. Tam ir nedaudz citāda garša, kā ierastajam biezpienam un tam ir 3,5% tauku saturs.

Biezpienam ir "Zaļās karotītes" marķējums. Tas nozīmē, ka produkts atbilst normatīvo aktu prasībām pārtikas aprites jomā. Produkts nesatur ģenētiski modificētus organismus, nav izmantotas neatbilstošas pārtikas krāsvielas un vismaz 75% no produkta izejvielām iegūtas vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai reģiona.