Dundagas pienotavas ēka sākta būvet 1847. gadā. 1902. gadā uzbūvēta piebūve, lai varētu sākt darboties pils alus brūzis. 1927. gadā ēku pārņem piensaimnieki, un šeit tiek ierīkots piena savākšanas punkts. Vēlāk tiek dibināta piensaimnieku sabiedrība, un 1946. gadā ēka kļūst par kooperatīva "Dundaga" mājvietu, kurā aizvien ražīgi strādā Dundagas un tās apkaimes ļaudis.

Dundagas pienotavas ēka ir vēsturiskais piemineklis, kurā nebūt ne vienkārši ir bijis iekārtot ražotni ar visām ražošanas iekārtām, bet tas ir izdevies un tā ir papildus vērtība ar kuru lepoties.

Dundagas pienotava, pēc Latvijā tradicionālā paņēmiena, ražo piena produktus, kuriem ir augsta kvalitāte un iespējama izsekojamība, jo piens tiek ievākts no apmēram 35 zemnieku saimniecībām, kuras atrodas Kurzemē.