Valdes priekšēdētājs

Intars Šulcs                                                                        Tālr: +37129453231                                                          e-pasts:

Kvalitātes vadītāja                                         Sandra Kārklevalka                                                Tālr: +37129210845                                                         e-pasts: [email protected] 

Realizācijas vadītāja                                                    Zina Bogdanoviča                                                     Tālr: +37129435002                                                         e-pasts: [email protected] 

Ražošanas vadītāja                                                     Rita Onufrijčuka                                                       Tālr: +37126379676                                                         e-pasts: [email protected]

Tehniskās daļas vadītājs                               Reinis Grundbergs                                                     Tālr: +37126492081                                                         e-pasts: [email protected]

Piena iepirkumu speciāliste                         Baiba Reinholde                                                         Tālr: +37126485978                                                         e-pasts: [email protected]

Galvenā grāmatvede                                           Kitija Vecmane                                                                 Tālr: +37126555585                                                         e-pasts: [email protected]

                                                                                                                                                                      

Rekvizīti:

PLPKS "Dundaga"                                        E.Dinsberga iela 1, Dundaga, Talsu novads                Reģ. Nr. 49003001419,                                              SEB Banka, UNLALV2x LV97UNLA00208700467020